RESMİ KURUMLAR
HESAP BİLGİLERİMİZ

    Vergi Numarası:
    0340645411

    Emanet Kasa Hesabı:
    TR740001500158007307937288
    Harç Kasa Hesabı:
    TR060001500158007307937348
    Cezaevi Kasa Hesabı:
    TR460001500158007307937404


AKSARAY İCRA DAİRELERİ

    İcra ve İflas Hizmetlerinin etkinliğinin ve verimliliğinin artırılması projesi kapsamında Yeni İcra Modeli Aksaray 3.İcra Müdürlüğü olarak 12.10.2018 tarihinde hizmete başlamıştır.

     Uygulanmaya başlanılan projedeki amaç yeni İcra ve İflas Daireleri açmak değildir. Bilakis mevcut İcra Müdürlüklerini tek çatı altında toplayarak, uzmanlaşmış bürolar vasıtasıyla etkinlik ve verimliliğin artırılması, hukuksal hataların en aza indirilmesi amaçlanmaktadır.

      Bu amaçla yakın bir zamanda Aksaray 1 ve Aksaray 2. İcra Müdürlüğü kapatılarak, Müdürlüğümüz bünyesine dahil olacaktır. 24/12/2018 tarihi itibariyle Aksaray İcra Müdürlüğü olarak faaliyetlerine devam etmektedir.


 

Önemli Harç ve Vergi Oranları

A) Tahsil Harcı (Takip Miktarı Üzerinden)
 • Hacizden Önce %4,55
 • Hacizden Sonra %9,10
 • Satıştan Sonra %11,38
 • Vazgeçme/Haricen Tahsil (Hacizden Önce) %2,27
 • Vazgeçme/Haricen Tahsil (Hacizden Sonra) %4,55
 • Maaş ve Ücret Ödemelerinde %4,55
 • B) Vekalet Suret Harcı 5,20.TL
  C) Yerine Getirme Harcı 35,90.TL
  • Başvuru Harcı 35,90.TL.
  • Peşin Harç : Takip Miktarı Üzerinden Binde 5
  • Tahliye Harcı
  •               - Tebliğ Üzerine %1,13
                 - İcra Kanalıyla %2,27
  • Cezaevi Yapı Harcı %2
  • İhale Damga Vergisi : Binde 5,69
  • Haciz, Teslim ve Satış Harcı : 84,20.TL
  • Kefalet/Temlik/Taahhütname Damga Vergisi Binde 9,48
  • Yediemine Ödenen Paralardan Kesilecek Damga Vergisi Binde 9,48
  • Resmi şahıslar adına şahıslara ödenecek paralardan Kesilecek Damga Vergisi Binde 7,59
  • Kira Sözleşmelerinden Alınacak Damga Vergisi Binde 1,89
  • 2018 Yolluk Miktarı : 2.062,45.TL.
  • Haciz, Teslim, Satış Harcından Memura Ödenen 29,85.TL  AÇIKLAMALAR
    Bu internet sitesi Aksaray İcra Daireleri için hazırlanmış ve içerikleri Aksaray İcra Müdürü Duran Kaya tarafından hazırlanmıştır. Tüm içerik ve bilgiler resmi bilgi niteliğindedir. Herhangi bir şekilde kopyalamak ve izinsiz kullanım yasaktır.
  T.C. Adalet Bakanlığı | Aksaray İcra Daireleri Resmi İnternet Sitesi © 2018 Tüm Hakları Saklıdır. Tasarım | Duran KAYA - Uğur ŞİRİN