RESMİ KURUMLAR
HESAP BİLGİLERİMİZ

    Vergi Numarası:
    0340645411

    Emanet Kasa Hesabı:
    TR740001500158007307937288
    Harç Kasa Hesabı:
    TR060001500158007307937348
    Cezaevi Kasa Hesabı:
    TR460001500158007307937404

. :   Esas ve Aile Bürosu

Esas ve Aile Bürosunun Görevine Giren İş ve İşlemler

1- İlamlı, ilamsız yetkisizlikle gelen dosyalara ve iflas takiplerine ilişkin dosyaların açılması ve gerekli harç ve masrafların alınması.

2- İnternet ortamında açılan takiplerin eksik işlemlerinin yapılması,

3- Tedbir kararlarına ilişkin takiplerin açılması ve kararların uygulanması

4- İhtiyati Haciz kararlarına ilişkin takiplerin açılması.

5- Borçluların mernis adreslerinin, vergi numaraların ve T:CKimlik numaralarının güncellenmesi, adres araştırılması

6- Açılan takip dosyalarına ilişkin takibin kesinleştirilmesi aşamasına kadar yapılan tüm tebligat işlemlerini (Normal tebliğat, T.K 21/2 maddesi gereği tebligat, T.K. 35 mad. göre tebligat vs) yerine getirmek.

7- İ.İ.K 54 maddesinde belirtilen her türlü yazışma ve işlemler

8- Kıymetli evrakların alınması, saklanması, teminat mektuplarının alınması saklanması ve işi biten evrakların teslim işlemleri

9- Tehir-i İcra Taleplerinin değerlendirilmesi, teminat mektuplarının alınması

10- Çocuk teslimi işlemleri ve Çocuk teslimi ve kişisel ilişki kurulmasına ilişkin tedbir kararlarının İnfazı

11- İlamsız takip dosyalarına ilişkin itiraz taleplerinin değerlendirilmesi

12- Açılan takipler kesinleşinceye kadar tüm tarama işlemleri

13- Takipsizlikle kapatılan tüm dosyaların yenilenmesi işlemleri

14- Dosya birleştirme işlemleri 

15- Yetkisizlik kararının kesinleşmesi üzerine dosyaların yetkili İcra Dairesine gönderilmesi,

16- İflas dosyalarının takibi ve sonuçlandırılması.

 

 
 
T.C. Adalet Bakanlığı | Aksaray İcra Müdürlüğü Resmi İnternet Sitesi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır. →Tasarım | Duran KAYA - Uğur ŞİRİN