RESMİ KURUMLAR
HESAP BİLGİLERİMİZ

    Vergi Numarası:
    0340645411

    Emanet Kasa Hesabı:
    TR740001500158007307937288
    Harç Kasa Hesabı:
    TR060001500158007307937348
    Cezaevi Kasa Hesabı:
    TR460001500158007307937404

. :   Mali İşler Bürosu

Mali İşlemler Bürosunun Görevine Giren İş ve İşlemler

1- Tahsilatların yapılması

2- Reddiyatlarının (Posta Reddiyatları Hariç) ve bunlardan kesilen harçların ilgili kurum ve kişilere gönderilmesi

3- Alacaklıların iban numaralarının kontrolü ve güncellenmesi

4- İhtiyati Haciz teminatlarının iadesi için Mahkemeye müzekkere yazılması

5- Dosya hesap işlemlerinin yapılması

6- Bilirkişi ödemelerinin yapılması ve ödemelerden kaynaklı vergi ile harçların ilgili kurumlara ödenmesi ve takibi

7- İhalenin feshi davası açılan dosyalarda paraların nemalandırılması

8- Haciz sonrasında paraların paylaştırılması gereken hallerde sıra - derece kararının hazırlanması

9- Avans iadelerinin ilgililere yapılması / Dosyadaki avansların talimat dosyalarına gönderilmesi

10- Vazgeçme / Feragat / Haricen Tahsil işlemlerinin yapılması, harçlarının tahsili ve hacizlerin kaldırılarak, dosyaların kapatılması

11- Daire dışında yapılan haciz, satış, teslim işlemlerinden doğan haciz bildirimlerinin Adliye Mutemedine bildirilmesi

12- Haciz / Satış / Teslim ve Kıymet takdiri işlemleri için araçlara takdir edilen ücretlerin ödenmesi

13- Borçlulara bakiye borç muhtırası gönderilmesi,

14- Her ay düzenli olarak Cezaevi Yapı Pulu Bedeli ile hacze gidilen araçların bilgilerinin Bakanlığın ilgili birimlerine bildirilmesi

 
 
T.C. Adalet Bakanlığı | Aksaray İcra Müdürlüğü Resmi İnternet Sitesi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır. →Tasarım | Duran KAYA - Uğur ŞİRİN