RESMİ KURUMLAR
HESAP BİLGİLERİMİZ

    Vergi Numarası:
    0340645411

    Emanet Kasa Hesabı:
    TR740001500158007307937288
    Harç Kasa Hesabı:
    TR060001500158007307937348
    Cezaevi Kasa Hesabı:
    TR460001500158007307937404

. :   Örnek Formlar ve Dilekçeler
Örnek Formlar ve Dilekçeler
 
      *Dosyaları "indir" yazısını tıklatarak indirebilir ve yazdırabilirsiniz.
1
Örnek 1 Takip Talebi Formu
İcra takibi başlatmak için gereklidir.
2
Mal Beyanı Bildirimi Formu
Mal beyanı bildirimi yapmak için gereklidir.
3
Genel Haciz Talebi Formu
Takip sırasında haciz istemi için gereklidir.
4
Fotokopi Talep Formu
Dosyadan fotokopi talebinde gereklidir.
5
Hesap Numarası Bildirimi Formu
Reddiyat için gereklidir.
6
Borç Durum Bilgisi Formu
Kurum ve kuruluşlara borcunuz olmadığına dair bildirim yapmak için gereklidir.
7
Kıymetli Evrak Aslı Teslim Talep Formu
Çek, senet, bono gibi evraklarınızı İcra Dairesi kasasından almak için gereklidir.
8
Araçtan Haciz Kaldırma Talep Formu
İİK 106 - 110 maddeleri uyarınca araçtan haciz kaldırma başvurusu için gereklidir.
9 Taşınmazdan Haciz Kaldırma Talep Formu İİK 106-110 maddeleri uyarınca taşınmaz(tapu)dan haciz kaldırma başvurusu için gereklidir. indir
10 Banka Haciz Kaldırma Talep Formu İİK 106-110 maddeleri uyarınca banka hesaplarınızdan haciz kaldırma başvurusu için gereklidir. indir
11 Genel Haciz Kaldırma Talep Formu İİK kapsamında haricen tahsil, vazgeçme, feragat, takipsizlik vb nedenlerle haciz kaldırma başvurusu için gereklidir. indir
12 Borcun Tümüne Borcu Kabul Etmediğine İlişkin İtiraz Talep Formu Borcun tümüne alacaklının takip talebi karşısında borcunuzun olmadığına dair itiraz başvurusu için gereklidir. indir
13 Borcun bir kısmına Borcu Kabul Etmediğine İlişkin İtiraz Talep Formu Borcun bir kısmına alacaklının takip talebi karşısında kısmi olarak borcunuzun olmadığına dair itiraz başvurusu için gereklidir. indir
14 Nafaka Ödenmemesine İlişkin Şikayet Talep Formu Borçlunun nafaka ödemesi yapmamasına ilişkin İcra Mahkemesi'ne yapılacak başvuru için gereklidir. indir
15 Dosya Hesabı Talep Formu(Diğer Dosya Hesap Bilgisi) Dosyadan ödeme yapmak ve borç bilgisi almak amacıyla başvuru için gereklidir. indir
16 Dosya Hesabı Talep Formu(Nafaka) Borçlunun nafaka ödemesi yapması amacıyla yapılacak başvuru için gereklidir. indir
T.C. Adalet Bakanlığı | Aksaray İcra Müdürlüğü Resmi İnternet Sitesi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır. →Tasarım | Duran KAYA - Uğur ŞİRİN