RESMİ KURUMLAR
HESAP BİLGİLERİMİZ

    Vergi Numarası:
    0340645411

    Emanet Kasa Hesabı:
    TR740001500158007307937288
    Harç Kasa Hesabı:
    TR060001500158007307937348
    Cezaevi Kasa Hesabı:
    TR460001500158007307937404

. :   Satış Bürosu

Satış Bürosunun Görevine Giren İş ve İşlemler

1- Taşınmazların ve ipotekli - rehinli malların kıymet takdiri işlemlerini yapmak (Değer tespiti, kıymet takdir raporlarının taraflara tebliği ve kıymet takdirinin kesinleştirilmesi vs.)

2- Rehin ve İpotek takiplerinin tüm işlemlerini yerine getirmek (Rehin ve İpotek şerhlerinin işlenmesi, kıymet takdiri, satış işlemleri vs.)

3- Rehinli araçların yakalama avanslarının tahsili ve yakalanan araçların değer tespiti ve fiili durumlarının tespiti

4- İ.İ.K.nun 100. maddesine yarar bilgilerin istenilmesi ve bu tür istenilen bilgilere cevap verilmesi,

5- İpotekli Taşınmazların kaydına rehin şerhinin konulması ve kaldırılması

6- Rehinli menkul malların kaydına rehin şerhinin ve yakalama şerhinin konulması ve kaldırılması

7- İpotekli ve rehinli takiplerde vazgeçme ve haricen tahsil işlemlerinin yerine getirilmesi ve bu işlemlerden doğan harçların alınması, dosyaların kapatılması ve şerhlerin kaldırılmasına ilişkin gerekli yazışmaların yapılması

8- Menkul ve gayrimenkul satışlarına ilişkin taleplerin değerlendirilmesi ve eksikliklerin tamamlattırılarak, satışlarının hazırlanması,

9- Menkul ve gayrimenkullerin fiziki ve e-ortamda yapılan tüm ihale işlemlerinin yapılması,

10- Satış sonrası yapılması gereken tüm işlemleri yapmak (Satıştan kaynaklanan gerekli vergi ve harçların ödenmesi, tescil yazılarının hazırlanması ve teslim ile tahliye işlemlerinin yapılması)

11- Kesin Aciz Vesikası ve Kesin - Geçici Rehin Açığı Belgelerinin verilmesi

12- Satış sonrası derece kararlarının ve sıra cetvellerinin hazırlanması, kesinleştirme işlemlerinin yerine getirilmesi

13- Satış ile ilgili tüm talimatların kayıtlarının yapılması ve gerekli yazışma ve sonuçlandırma işlemlerinin yerine getirilmesi,

14- Satış sonrası gerekli KDV beyannamelerinin verilmesi ve takibi

15- Aylık KDV Beyannamesinin Vergi Dairesine bildirilmesi

16- İflas dosyası iş ve işlemlerini yapmak

 
 
T.C. Adalet Bakanlığı | Aksaray İcra Müdürlüğü Resmi İnternet Sitesi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır. →Tasarım | Duran KAYA - Uğur ŞİRİN